ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN

ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
Lợi thế của nhà máy chế biến Huy Thuận là có nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào, đặc biệt là có thể kiểm soát, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm từ con giống đến bàn ăn.
Lợi thế của nhà máy chế biến Huy Thuận là có nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào, đặc biệt là có thể kiểm soát, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm từ con giống đến bàn ăn. Đây là vấn đề mà thị trường thế giới đang đặt ra, và cũng là vấn đề mà nhiều nhà máy chế biến khác chưa làm được.