KINH DOANH THỨC ĂN

KINH DOANH THỨC ĂN
Huy Thuận chuyên sản xuất thức ăn cho tôm sú và tôm thẻ chân trắng chất lượng cao theo công nghệ Châu Âu với 3 nhãn hiệu như TOMKING, TOMFARM, TOMSTRONG.
Huy Thuận chuyên sản xuất thức ăn cho tôm sú và tôm thẻ chân trắng chất lượng cao theo công nghệ Châu Âu với 3 nhãn hiệu như TOMKINGTOMFARMTOMSTRONG.

Công Ty TOMKING

Sản Xuất Thức Ăn