SẢN XUẤT TÔM GIỐNG

SẢN XUẤT TÔM GIỐNG
Trung tâm sản xuất tôm giống Huy Thuận được xây dựng năm 2005 theo tâm huyết của Thạc sĩ Nguyễn Trọng Huy với mục tiêu cung cấp con giống chất lượng cao, không nhiễm bệnh đốm trắng, đầu vàng, taura,... đúng theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
SẢN XUẤT TÔM GIỐNG
  • Trung tâm sản xuất tôm giống Huy Thuận được xây dựng năm 2005 theo tâm huyết của Thạc sĩ Nguyễn Trọng Huy với  mục tiêu cung cấp con giống chất lượng cao, không nhiễm bệnh đốm trắng, đầu vàng, taura,...  đúng theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  • Hiện nay Huy Thuận có 2 trung tâm sản xuất giống tại huyện Bình Đại, cung cấp khoảng 2,5 tỷ post/năm. Ngoài ra Huy Thuận cũng đang xúc tiến để xây dựng thêm trại sản xuất tôm sú, tôm thẻ chân trắng giống tại Sóc Trăng.

 

Trung tâm giống Huy Thuận

Hệ thống bể ương tôm giống

Sản xuất thành công giống tôm thẻ chân trắng

Đếm tôm giống

Đong tôm giống

Vận chuyển tôm giao cho khách hàng