Một số hình ảnh của đoàn khách từ Hội nghị nuôi trồng thủy sản Châu Á Thái Bình Dương APA13 đến tham quan khu nuôi tôm của Huy Thuận.Chủ tịch HĐTV Công ty giới thiệu với khách về Huy Thuận


Khách đi tham quan các ao nuôi tôm

Khách trao đổi thông tin với Chủ tịch HĐTV tại ao nuôi


Khách xem tôm thẻ chân trắng


Chủ tịch HĐTV cùng với đoàn khách chụp hình lưu niệm