ASC chuẩn bị đưa ra các tiêu chuẩn dành cho tôm

Tiếp theo tiêu chuẩn dành cho cá tra và cá rô phi, cùng với các thỏa thuận đã đạt được với gần 2/3 số trại nuôi cá hồi trên toàn cầu, Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC) đã công bố tiến tới 7 tiêu chuẩn dành cho tôm, nhuyễn thể hai mảnh vỏ và một số loài khác.
Hội đồng cũng đang chuẩn bị tốt 2 tiêu chuẩn cuối cùng cho tôm và cá cam/cá giò. Hướng dẫn thẩm định các tiêu chuẩn cho tôm cũng đang được hoàn thiện để chuyển cho Nhóm đánh giá kỹ thuật (TAG) phê duyệt trong tháng tới. Tiêu chuẩn dành cho tôm và bản dự thảo hướng dẫn thẩm định dự kiến được bàn giao cho ASC vào khoảng tháng 10 - 11 tới.
TAG đang xem xét bản dự thảo hướng dẫn thẩm định các tiêu chuẩn cho nhuyễn thể hai mảnh vỏ và bào ngư. Hướng dẫn thẩm định các tiêu chuẩn cho cá hồi ráng nước ngọt cũng đang được xem xét lần cuối và dự kiến cả 3 văn bản trên được thông qua trong vài tháng tới. Ba tiêu chuẩn đã được thẩm định thử nghiệm thành công trên toàn thế giới để đảm bảo khả năng ứng dụng thực tế cao.
Các chuyên gia của ASC đã dành một thời gian dài để xây dựng tiêu chuẩn cho cá hồi, đặt ra các mục tiêu thách thức và đưa ra các câu hỏi khó nhất nhưng cần thiết để đảm bảo tiêu chuẩn có tính ứng dụng cao. Tiêu chuẩn này được đưa ra theo thực tế và hiện chỉ có khoảng 15% số công ty trong ngành có thể đáp ứng được các yêu cầu do ASC đưa ra. Điều này có nghĩa là có rất nhiều việc phải làm trước khi các trang trại có thể được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ASC một cách độc lập.

Nguồn tin: vasep.com.vn